Start Allianz Skarbowy dla FP Odpowiedzialność Cywilna FP Jak kupić? Kontakt


PORÓWNANIE PRODUKTÓW DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

Allianz Skarbowy dla Funkcjonariuszy Publicznych Odpowiedzialność Cywilna Funkcjonariuszy Publicznych (OCF)
Przedmiot ubezpieczenia (główny) Ochrona prawna Odpowiedzialność Cywilna
Co jest objęte ochroną? /zakres ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Funkcjonariusza Publicznego wynikającą z KKS w związku z czynnościami księgowymi (w tym nadzorem nad czynnościami księgowymi) wykonywanymi na rzecz aktualnego i byłych Pracodawców.
  • Zbadanie zasadności wysuwanych przeciw Funkcjonariuszowi Publicznemu roszczeń karno-skarbowych
  • Refundacji kosztów: adwokata, sądowych (biegli, ekspertyzy, itp.), postępowania egzekucyjnego, mandatów, grzywien, kar administracyjnych lub sądowych (także w przypadkach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności/karze), powołania świadków, biegłych oraz ekspertów
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność funkcjonariusza na podstawie ustawy z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej FP za rażące naruszenie prawa.

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych przez FP bez względu na podstawę prawną odpowiedzialności cywilnej FP.
Dodatkowe
  • Klauzula PR - refundacja kosztów związanych z odbudową wizerunku.
  • OC wobec pracodawcy za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem, również za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów (koszty odtworzenia dokumentów)
Ochrona prawna – koszty związane z obroną wobec roszczenia ze strony urzędu (regres)
Dlaczego warto posiadać polisę Allianz SKARBOWY?
  • Spokój – w razie sytuacji krytycznej prosty proces postępowania, wiadomo co robić, gdzie szukać pomocy i porady prawnej
  • Pewność – adwokat, który poprowadzi sprawę będzie specjalistą w zakresie kodeksu karnego skarbowego
  • Gwarancja – zbadanie zasadności stawianych zarzutów i roszczeń
  • Bezpieczeństwo finansowe – Allianz poniesie koszty obrony, kar i odszkodowań
  • Stabilność – wygrana gwarantuje utrzymanie stanowiska, pełnienie funkcji, ubieganie się o urzędy
Jaka jest podstawa prawna Allianz SKARBOWY? Szczególne warunki ubezpieczenia URZĘDNIKÓW Allianz SKARBOWY stanowiące załącznik do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Urzędników ALLIANZ SKARBOWY dla Członków Śląsko-Małopolskiego Stowarzyszenia Ubezpieczonych zawartej pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. a SMSU z dnia 14.10.2014 r.

Copyright © 2003 - 2019 Carbo Asecura S.A. hosting i realizacja: Centercomp.pl