Start Allianz Skarbowy dla FP Odpowiedzialność Cywilna FP Jak kupić? Kontakt


Sprawdź porównanie

Allianz Skarbowy
dla Funkcjonariuszy Publicznych


Ochrona Prawna

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Funkcjonariusz Publicznego wynikającą z Kodeksu Karno-Skarbowego (KKS) w związku z czynnościami księgowymi (w tym nadzorem nad czynnościami księgowymi)

partnerem jest

Odpowiedzialność Cywilna
Funkcjonariuszy Publicznych


(OCF)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność funkcjonariusza na podstawie ustawy z dnia 20.01.2011r. o odpowiedzialności majątkowej FP za rażące naruszenie prawa.

partnerem jest

Produkty Allianz Skarbowy i OC Funkcjonariuszy Publicznych uzupełniają się wzajemnie.
Copyright © 2003 - 2019 Carbo Asecura S.A. hosting i realizacja: Centercomp.pl